امام علی (ع) : به كارى مشـغول باش كه از آن سؤال خواهى شد .

امروز :  سه شنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۲

آمادگی و دبستان غیر انتفاعی عرفان اسلامشهر

اجرای مرحله سوم طرح پروژه مهر (زیبا سازی مدرسه)


در راستای اجرای طرح پروژه مهر ، مرحله سوم این طرح در قالب زیبا سازی  ساختمان مدرسه و پیرامون آن در مدت یک ماه انجام شد .

در این طرح ضمن بازسازی و تعمیرات ساختمان و تهیه تجهیزات مورد نیاز ، زیبا سازی نیز انجام گردید.

 

 

 

تبلیغاتمناسبت ها