امام علی (ع) : توكّل، ناشى ‏از نيرومندى يقين است .

امروز :  شنبه, ۱۱ تیر , ۱۴۰۱

آمادگی و دبستان غیر انتفاعی عرفان اسلامشهر

اهداف تکلیف در منزل


اهداف تکلیف در منزل :

پژوهش درباره ی اهداف تکلیف در نوشته های معتبر نشان داده که اهداف کلیدی تکلیف در منزل عبارتند از :

۱- ابراز رشد شخصی وخود انضباطی دانش آموزان

۲- عامل اجرای مقرارت و خط مشی ها

۳- تثبیت مطالب آموخته شده در ذهن و تقویت تجارب آموزشگاهی

۴- از بین بردن موانع اجرای برنامه درسی

۵- پرورش نیروی خلاقیت و ابتکار دانش آموز

۶- توسعه روابط عمومی در فرآیند آموزش

۷- آموزش غیر مستقیم مسئولیت پذیری و نظم به دانش آموز

۸- فعال کردن دانش آموز در یادگیری

۹- برقراری ارتباط بین خانه و مدرسه

۱۰-ایجاد عادت به مطالعه

۱۱- افزایش قدرت زمان بندی و توانا کردن دانش آموزدر برنامه ریزی و مدیریت .

۱۲-تعمیم آموخته ها در موقعیت های تازه

آثار مثبت تکلیف شب

انجام تکلیف در منزل نقش مؤثری در تثبیت یادگیری دانش آموزان دارد.

آگاه شدن والدین از آنچه در کلاس می گذرد.

پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان به شکل سالم

تعلیم آموخته ها در موقعیت های تازه و یافتن بینش های تازه و اضافی و توان به کار گیری یافته ها در موقعیت های دیگر .

رشد فردی از قبیل پرورش احساس مسئولیت قدرت برنامه ریزی و مدیریت توان زمان بندی اعتمادبه نفس و پشتکار 

تقویت و غنی سازی برنامه درسی به عنوان مکمل برای آنچه امکان پرداختن و تجربه مستقیم آن در کلاس میسر نیست .

تکلیف در منزل به بچه هایاد می دهد که از رهنمود ها پیروی کنند . مهارت های پژوهشی را به کار ببرند و تمرکز حواس داشته باشند . تکلیف شب سبب ایجاد مهارت هایی می شود که برای چیرگی بر دشواری های زندگی ضرورت دارند .

آنچه کودکان باید یاد بگیرند

در کتاب مشق بدون اشک به راهکارهایی جهت رفع مشکل والدین با فرزندان در خصوص تکلیف در منزل اشاره شده است . مؤلف در این کتاب خطاب به والدین اظهار  می دارد :

۱-فرزندان باید بیاموزند که انجام تکلیف درسی یک نبرد نیست .نباید پیرامون تکلیف درسی کشمکش قدرتی  وجود داشته باشد آنان باید بیاموزند که شما مشاجره در مورد تکلیف  درسی را تحمل نخواهید کرد.

۲-فرزندان شما باید یادبگیرند که تکالیف درسی شان را مسئولانه انجام دهند . آنها باید بفهمند که کمک هایی که از شما انتظار دارند . محدود است و باید تکالیف خود را  به صورت کارآمد پربار  و به موقع انجام دهند و به چنان اتکا به نفسی دست یابند که بدون کمک دیگران از عهده هر گونه تکلیف درسی واگذار شده برآیند .

۳- بچه ها باید یاد بگیرند که زمان موجودشان را برای پروژ ه های بلند مدت و وظایف بزرگتر و پیچیده خود تقسیم بندی کنند .

۴-فرزندانتان باید یاد بگیرند که صرف نظر از آنکه والدین در منزل باشند یا خیر ٬ مسئول تمام کردن تکالیف درسی شان هستند . آنها باید بیاموزند که غیر مسئولانه عمل کردن را در مورد تکلیف درسی نخواهند پذیرفت .

منبع :کتاب مشق بدون اشک

فاضل اکبری طارمی -مدیر و مؤسس مدرسه غیر انتفاعی عرفان

 

 

 

تبلیغاتمناسبت ها