امام علی (ع) : زياده روى مقدمه فقر و تنگدستى است .

امروز :  دوشنبه, ۳۱ خرداد , ۱۴۰۰

آمادگی و دبستان غیر انتفاعی عرفان اسلامشهر

دبیران


خانم عبدالهی — آموزگار پایه اول /۱
********************************************


خانم فرزانه ترکمندی——آموزگار پایه اول /۲
*******************************************

خانم الناز قربانی — آموزگار پایه دوم
*************************************************

خانم زهرا علیدوست — آموزگار پایه سوم ۱
*********************************************

خانم مهدیه کرم زاده —آموزگار پایه پنجم
*******************************************

خانم نسرین عزت زاده —-آموزگار پایه ششم
******************************************

خانم ایزدی — مربی پیش دبستانی
********************************************

تبلیغاتمناسبت ها