امام علی (ع) : به كارى مشـغول باش كه از آن سؤال خواهى شد .

امروز :  دوشنبه, ۱۷ مرداد , ۱۴۰۱

آمادگی و دبستان غیر انتفاعی عرفان اسلامشهر

معاونین


آقای رحمان نوروزی – معاون آموزشی

******************************************

 

خانم آزیتا همت نژاد- معاون اجرایی
************************************************

خانم سمیه عزتزاده-معاون پرورشی
***************************************************


خانم فرزانه آقایی—مشاور مدیر و پشتیبان سایت
*********************************************

تبلیغاتمناسبت ها